De Rabobank ClubSuppport campagne 2021 heeft voor LTC de Kemphanen het mooie bedrag van  € 487,11 opgeleverd. Het bestuur wil iedereen die haar stem op onze club heeft uitgebracht hiervoor hartelijk danken. Het Bestuur