Bardienst

Bardienstplanning 2020

We gaan gebruik maken van een functie die “KNLTB-beheer” beschikbaar stelt. Betreft een eenvoudig planningssysteem, waarbij de EMAIL communicatie centraal staat. Daarnaast kan indien gewenst gebruik worden gemaakt van de KNLTB-app (geen noodzaak, maar wel handig als je die app toch gebruikt).

Hoe werkt het:
1. De “barcommissie” geeft in het schema aan welke bardiensten er te vervullen zijn.
2. Diensten worden aan leden die bardienst draaien kenbaar gemaakt per email.
3. Leden kunnen nu zelf bardienst inplannen door op link van specifieke datum te klikken.
4. Ze ontvangen dan per email nog een bevestiging.
5. Indien leden zelf geen bardienst inplannen, wordt dit voor hen gedaan (evt. op aangegeven voorkeursdagen)
6. Enkele dagen/dag voordat de bardienst gedraaid wordt, ontvang je een mailtje met het adres waar de “Hut-sleutel”, naar toe gebracht mag worden.
7. Mocht je email adres wijzigen dit svp veranderen in de KNLTB-app OF doorgeven via “button bardienst” op nieuwe website.

 

KNLTB-app (geen vereiste t.a.v. bardienstplanning) Als je de KNLTB app hebt kun je in de kalender op datum zoeken of er nog een dienst “open staat”. Ook vanuit de app kun je diensten voor jezelf inplannen, totale planning inzien (adres niet). Je geplande diensten kun je dan onder “mijn profiel” in een overzicht zien. En je kunt deze kalender koppelen aan je eigen agenda, of reminder instellen.

Uitgangspunt blijft een maximum aantal bardiensten van 2 per kalenderjaar.

Dus we blijven ook komend seizoen een beroep doen op zoveel mogelijk leden, om zich beschikbaar te stellen voor uitvoeren van bardienst

Planningswijze

Medio november tot medio december worden de reguliere bardiensten gepubliceerd (met email naar leden met verzoek om in te tekenen op deze diensten – dubbelklik op datum is link naar inschrijving bardienst).
Eind december worden alle nog openstaande diensten door barcommissie ingepland.
In april worden de bardiensten “Open Mix” gepubliceerd

  • Als er door het jaar heen bardiensten uitvallen, worden deze per mail gepubliceerd.

  • Ruilen bardienst
    Je bent zelf verantwoordelijk voor het ruilen. Als je de ruil rond hebt, dit s.v.p. doorgeven via “button bardienst” op de nieuwe website.

  • Samengevat
    Met de “bardienstplanner” wordt het plannen en beheer voor de vereniging vergemakkelijkt.

In combinatie met de “app” extra functionaliteit voor diegenen die hierin geïnteresseerd zijn.
Mocht je het allemaal maar lastig vinden al die berichten etc., dan wordt je gewoon door ons ingepland, bevestiging per email en ontvang je dag voor aanvang bardienst het adres waar de “Hut-sleutel”, naar toe mag.

Bij vragen kun je contact opnemen met:
1.Wies Horrevorts  – 0653276559
2.Marc Sanders      – 0651073562
3.Huub Jansen       – 0646351909
4.Mijntje Jansen     – 0622780449