De club

Onze tennisvereniging is opgericht op 21 mei 1975 door enthousiaste tennissers uit Reusel. Enkele leden van de badmintonclub bedachten dat ze in de zomer wel eens konden gaan tennissen. Na een paar zondagen het licht opgestoken te hebben in Arendonk werd besloten om in Reusel een tennisclub te beginnen. Er werd een oprichtingsvergadering belegd in de Kei (voorgezeten door Jan Hoeks) waar het eerste bestuur werd samengesteld. Enkele van de pioniers van het eerste uur waren Jan Hoeks, Dhr Quist, R de Vries, Hans Hommering, Rene … en …………… Al vrij snel (toen nog wel) was de gemeente bereid om 2 greentop (beton)banen aan te leggen die in 1976 werden voorzien van verlichting. In de beginperiode kende de club een explosieve groei zodat er al vrij snel een laddercompetitie¬†gespeeld kon worden en er een jeugdgroep gevormd werd. Er kwam een kleedruimte bij met een kleine kantine genaamd ”de hut”. Hierna is er overgegaan tot het plaatsen van een oefenmuur. In 1981 en in 1986 is het paviljoen uitgebreid met telkens twee gravelbanen waarna deze banen in 1989 en 1990 werden uitgerust met een lichtinstallatie. In 1994 zijn de betonbanen vervangen door kunstgras banen en in 1997 is de kantine in de huidige vorm tot stand gekomen. In het voorjaar 2004 zijn de vier gravelbanen vervangen door vier kunstgras banen zodat ook in de winter in voldoende mate ”vrij” getennist kan worden. In het jaar 2005 is een gedeelte van de oefenmuur verwijderd. Op deze plek is een miniveld aangelegd voor de kleinste jeugd.

Het ledenbestand is eind jaren tachtig tot halverwege de jaren negentig gegroeid van 250 naar 350. Eind jaren negentig is het beheer in handen gekomen van de stichting stibex. Met name de betrokkenheid met betrekking tot het beheer is hierdoor verbeterd. Mede door de inzet van vele vrijwilligers, bestuur, commissies, klusjesteam, medewerkers bardienst, kan gesproken worden dat onze tennisclub een bloeiende vereniging is.