Voor het opgeven van nieuwe leden of het opzeggen van uw lidmaatschap of adreswijzigingen kunt u terecht bij:

Naam: Nico Engwerda
Adres: Magnoliahof 14
Postcode: 5541 HJ, Reusel
Telefoon: 06-13036198
E-mail: info@dekemphanen.nl

Wat moet u doen om lid te worden?
Bij de ledenadministratie aan de Magnoliahof 14 te Reusel vult u een inschrijfformulier in. Graag een recente pasfoto meenemen. Ook kunt u het aanmeldingsformulier downloaden, maar u dient deze te voorzien van een handtekening en een recente pasfoto. Vervolgens levert u deze in bij de ledenadministratie. Voor het aanmeldingsformulier druk je op het volgende document.

Wat kost een lidmaatschap?
Lidmaatschap Senior        €100,00 per jaar
Lidmaatschap Junior        € 56,00 per jaar   (in het jaar dat men 18 jaar wordt, is men Senior lid
Gezinslidmaatschap         € 256,00 per jaar (2 seniorenleden en 1, 2 of 3 jeugdleden, waarvan jeugdleden thuiswonend zijn tot het jaar waarin men 25 jaar wordt)

Huishoudelijk reglement
Ik ben verplicht me strikt te houden aan het huishoudelijk reglement, waarvan mij een exemplaar bij het aanmeldingsformulier verstrekt wordt. Ook verplicht ik mij te houden aan het baanreglement dat op of bij de baan aanwezig is. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met uizondering van het zomerlidmaatschap, welke automatisch per 1 september wordt opgezegd. Afmelding dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie vóór 1 januari. (zie emailadres ledenadministratie op de website). Bij afmelding na 1 januari, maar vóór 15 april, zijn KNLTB bondskosten verschuldigd van ad €25,00 (niet van toepassing bij het zomerlidmaatschap)

Zomerlidmaatschap- 
Zomerlidmaatschap Senior – € 50,00 (4 maanden: periode Mei t/m Augustus)
-Zomerlidmaatschap Junior – € 25,00 (4 maanden: periode Mei t/m Augustus)

Kosten bij aanmelding van nieuw lidmaatschap : €5,00 eenmalig. (niet van toepassing bij zomerlidmaatschap) Voor alle andere betalingen dan automatische incasso €10,00 extra vanwege de administratie.

Wanneer kan ik beginnen te tennissen?
Bij aanmelding bij de ledenadministratie ontvangt u direct een voorlopig pasje en kunt u gebruik gaan maken van de tennisbanen.

Kan ik ook les krijgen?
Het hele jaar door zijn er tennislessen. Hiervoor kunt u zich opgeven bij de coördinator van de lessen: Tennistrainer Rudi Saleh. Voor meer informatie, zie de pagina over tennislessen.

En als ik wil stoppen?
Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie vòòr 1 januari. (uitzondering is het zomerlidmaatschap: het zomerlidmaatschap wordt automatisch per 1 september beëindigd) Wanneer u zich afmeldt ontvangt u altijd een bevestiging. Als u later opzegt, maar vòòr 1 april, dan betaalt u €25,00 i.v.m. KNLTB bonds-en administratiekosten. Na 1 april is het niet meer mogelijk om voor het lopende jaar nog op te zeggen. 

Vrij tennissen
Vrij Tennissen is binnen onze vereniging door verplicht gebruik van het KNLTB digitale afhangsysteem NIET meer mogelijk.