Agenda ledenvergadering 2021

Agenda jaarvergadering 23 november 2021

Aanvang 20:00 in De Hut

 • Opening
 • Vaststellen notulen jaarvergadering 2019
 • Verslag commissies 2020/2021
 • Verslag bestuur 2020/2021
 • Financieel verslag 2019 en 2020
 • Kascontrole 2019 en 2020 Jean Swaanen en Bart Kokx
 • (her)Benoeming Bestuur
  • Rob van Beek is aftredend voorzitter
  • Henk Schirris stelt zich kandidaat als voorzitter
  • Herman van Buggenum is kandidaat bestuurslid
  • Louis Warnier aftredend in de loop van 2022.
  • Aanmelden voor deze bestuursfunctie vanaf nu!
 • Voorstel contributie 2022
  • Contributie jeugd verhogen naar € 60,00
  • Contributie volwassenen verhogen naar € 110,00
  • Verplichte bijdrage vrijwilligersactiviteiten € 30,00
  • Teruggave verplichte bijdrage van € 30,00 na deelname aan activiteit, zoals bijvoorbeeld bardienst.
 • Investeren in Padelbanen
 • Voornemen houden enquête naar gewenste ondergrond bij vervanging huidige grasbanen.
 • Laddercompetitie m.b.v.KNLTB app
 • Rondvraag
 • Sluiting