Noteer in je Agenda: jaarvergadering 1 maart 2023 – 19:30 uur

Agenda ledenvergadering LTC de Kemphanen 1 maart 2023

Locatie paviljoen ‘de Hut’ – aanvang 19.30 uur

Kom naar de jaarvergadering en beslis mee over belangrijke zaken van onze tennisvereniging!

 • Opening door de voorzitter
 • Notulen jaarvergadering 2022
 • Financieel verslag en investeringen 2022
 • Kas controle verslag door kascommissie Conny Lavrijsen en Johan vd Borne
 • Jaarverslag TC
 • Jaarverslag PC
 • Jaarverslag Sponsor commissie
 • Huidige stand van zaken Padelbanen
 • Huidige stand van zaken JC
 • Aanpassen statuten als de Padelbanen zijn gerealiseerd
 • Bestuursverkiezing: Aftredend Angelique Michiels. Aantredend Ingrid Kerkhofs
 • Rondvraag