Plaats Je Fiets Voortaan Op De Nieuwe Fietsenstalling

Sinds enkele maanden al wordt er hard gewerkt aan de herinrichting van de Turnhoutseweg. Deze werkzaamheden omvatten ook aanpassingen van het Leijenstraatje en van onze parkeerplaats en fietsenstalling.

Inmiddels is op het sportpark, in de directe nabijheid van ons tennispaviljoen, een nieuwe fietsenstalling aangelegd. De bestrating daarvan is gedaan. De stalling moet nog wel afgewerkt worden, maar we verzoeken alle leden hierbij vriendelijk vanaf heden om zijn/haar (brom)fiets voortaan op deze nieuwe fietsenstalling te plaatsen.

Namens het bestuur en Stichting Stibex hartelijk dank !